Voor veel festiviteiten staat nog steeds niet (helemaal) vast of en in welke vorm zij zullen worden gehouden. Het blijft onzeker en afwachten.

Laatste nieuws over Breda Jazz: Dat gaat gewoon door.